Dragarbrunn 18:3, del av kvarteret Rådhuset

Detaljplanen var på granskning från 24 april till och med 8 maj 2017.

Planområdet utgörs av fastigheten Dragarbrunn 18:3 som ligger i centrala Uppsala i direkt anslutning till Gamla torget.

Detaljplanen innebär i korthet att det blir möjligt att bedriva fler markanvändningar inom befintlig fastighet. Detaljplanen möjliggör att fortsatt bedriva befintlig skolverksamhet, dock ej förskola eller grundskola. Bestämmelsen handel ersätts av den mer flexibla markanvändningen centrum.

Kontakta oss

Planarkitekt
Johan Nilsson
Uppdaterad: