Ekebyvallen

Detaljplanen var utställd på granskning från 18 januari till och med 8 februari 2017.

Planområdet ligger inom Arosparken i Ekeby och omfattas av Ekebyvallen samt ytterligare två mindre fotbollsplaner. Avståndet till Stora torget är cirka 2 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren ska kunna fastighetsbilda för den mark den förvärvat. För detta krävs att ändamålet på platsen ändras så att ändamålet stämmer överrens med den faktiska markanvändningen. Ändamålet på platsen kommer därför att ändras från PARK till R1 – Idrottsanläggning.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: