Flogstavallen

Detaljplanen var utställd för granskning fr.o.m. 17 mars t.o.m. 7 april 2017

Planområdet ligger i stadsdelen Ekeby, cirka två kilometer väster om Uppsala centrum.

Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter och till viss del centrumverksamhet. Planen medger en bebyggelse mellan sex och sju våningar.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: