Främre Boländerna

Planprogramet var på samråd från 27 mars 2017 till och med 10 maj 2017. 

Strukturprogrammet ska ses som ett förtydligande av Program för Boländerna och Innerstadsstrategin. Programmet visar principerna för en omvandling av stadsdelen till innerstad, med en intensivare markanvändning samt en innerstadsstruktur med mindre kvarter, mötesplatser och stadsgrönska. Programmet ska även tydliggöra var det är möjligt med höga hus och om utpekade kulturmiljöer bör och kan bevaras.

 

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: