Glimmerns förskola

Detaljplanen var på samråd från 24 februari till och med 7 april 2017.

Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg mellan Rödbergsvägen och Glimmervägen. Avståndet till Stora torget i centrala Uppsala är ca 3 km.

Detaljplanen syftar till att ändra den tillåtna markanvändningen så det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda den mark de förvärvat i samband med bolagets bildande. Syftet är också att förskolan på lång sikt ska kunna växa och rymma fler förskolebarn. Förskolgården ska kunna utvidgas och förskolebyggnaden ska kunna uppföras i två våningar.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: