Kåbo 49:1

Detaljplanen var på samråd från 22 juni till och med 11 september 2017.

Planområdet omfattar fastigheten Kåbo 49:1, i korsningen Villavägen-Banérgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter i den aktuella fastigheten, Kåbo 49:1, än de 4 lägenheter som är tillåtna enligt den gällande detaljplanen.

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: