Kvarteret Pantern

Detaljplanen var på samråd från 17 augusti till och med 28 september 2017.

Planområdet är beläget i centrala Uppsala, längs med gågatan (Kungsängsgatan), cirka 300 meter från centralstationen.

Detaljplanens syfte är att tillåta ytterligare markanvändningar inom den befintliga bebyggelsen och därmed möjliggöra cirka 27 nya lägenheter och centrumverksamhet.

Kontakta oss

Planarkitekt
Johan Nilsson
Uppdaterad: