Kvarngärdet 28:3

Detaljplanen var på samråd från 26 juni till och med 11 september 2017.

Planområdet ligger i korsningen Väderkvarnsgatan – S:t Olofsgatan i Uppsalas centrala delar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varsam påbyggnad av det befintliga kontorshuset inom
fastigheten.

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: