Kvarngärdet 28:3

Detaljplanen var på granskning från 13 november till och med 27 november 2017.

Planområdet ligger i korsningen Väderkvarnsgatan – S:t Olofsgatan i Uppsalas centrala delar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varsam påbyggnad av det befintliga kontorshuset inom fastigheten.

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: