Kvarngärdet 64:2

Detaljplanen var på samråd från 26 september till och med 7 november 2017.

Planområdet tillhör stadsdelen Kvarngärdet. Avståndet till Uppsala Resecentrum är cirka 2 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ett vård- och omsorgsboende i fyra våningar med sammanlagt cirka 70 lägenheter. Planen medger även en förlängning av Sportfältsvägen som en del i en framtida kvartersstruktur i närområdet.

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: