Del av kvarteret Dagfrid

Detaljplanen var på samråd från 13 april till och med 21 juni 2017.

Planområdet ligger i korsningen Ringgatan/Jumkilsgatan i Luthagen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en något större livsmedelsbutik samt säkerställa hög arkitektonisk kvalitet.

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: