Kvarteret Pantern

Detaljplanen var på granskning från 20 november till och med 4 december 2017.

Planområdet är beläget i centrala Uppsala, längs med gågatan (Kungsängsgatan), cirka 300 meter från centralstationen.

Detaljplanens syfte är att tillåta ytterligare markanvändningar inom den befintliga bebyggelsen och därmed möjliggöra cirka 27 nya lägenheter och centrumverksamhet.

Kontakta oss

Planarkitekt
Johan Nilsson
Uppdaterad: