Kvarteret Plantan

Detaljplanen var på samråd från 5 april till och med 17 maj 2017.

Planområdet ligger till största del inom kvarteret Plantan i innerstaden. Kvarteret Plantan avgränsas av S:t Olofsgatan, Kungsgatan, Klostergatan och Dragarbrunnsgatan. En mindre del av Klostergatan och Dragarbrunnsgatan ingår i planområdet.

Syftet med planen är att möjliggöra en byggnad med biograf och möjlighet till restauranger i bottenplan och att säkerställa en hög arkitektonisk kvalitet.

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: