Kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken)

Detaljplanen var på granskning från 2 december till och med 22 december 2017.

Planområdet är beläget i Ulleråker, invid Ulleråkersvägen, cirka 3 kilometer söder om Uppsala Resecentrum.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av tre kvarter med cirka 450 bostäder (inkl. LSS-boende), en kvarterspark samt lokaler för förskola och centrumverksamhet i bottenvåningen på bostadskvarteren. Förslaget bedöms kunna innehålla drygt 2 000 kvadratmeter lokalyta. Detaljplanen möjliggör även del av kollektivtrafikstråk och en hållplats.

Läs mer om Ulleråkersprojektet

Bilagor

Underlagsutredningar

 

Vatten

 

Mobilitet och trafik

 

Mark och natur

 

 

Mer information

Samhällsplanerare
Marcus Ekström
Uppdaterad: