Kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken)

Detaljplanen var på granskning från 2 december till och med 22 december 2017.

Planområdet är beläget i Ulleråker, invid Ulleråkersvägen, cirka 3 kilometer söder om Uppsala Resecentrum.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av tre kvarter med cirka 450 bostäder (inkl. LSS-boende), en kvarterspark samt lokaler för förskola och centrumverksamhet i bottenvåningen på bostadskvarteren. Förslaget bedöms kunna innehålla drygt 2 000 kvadratmeter lokalyta. Detaljplanen möjliggör även del av kollektivtrafikstråk och en hållplats.

Bilagor

Underlagsutredningar

 

Vatten

 

Mobilitet och trafik

 

Mark och natur

 

 

Mer information

Planarkitekt
Marcus Ekström
30 november 2017