Kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg

Detaljplanen var på samråd från 18 september till och med 30 oktober 2017.

Planområdet ligger i Svartbäcken cirka två kilometer från Stora Torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och nya funktionella butikslokaler med en gestaltning som passar in i ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planen ska bidra till att skapa större vistelseytor och en mer attraktiv miljö för gående och cyklister. Projektet innebär därmed även att torget rustas upp.

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: