Kvarteret Siv

Detaljplanen var på granskning från 24 november till och med 15 december 2017.

Planområdet ligger centralt i Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum. Det avgränsas av järnvägen, Vaksalagatan, Storgatan och kvarteret Eldaren, söder om Roslagsgatan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett tillägg av cirka 90 lägenheter inom kvarteret Siv samt att säkerställa en viktig gång- och cykelväg mot järnvägen. De lägre byggnadsdelarna mot järnvägen och Storgatan ges möjlighet att byggas på med fler våningsplan. Dessutom ges möjlighet att bygga på bostadshusen mot Vaksalagatan och Roslagsgatan med en indragen takvåning. För att skapa friytor ger planen möjlighet att bygga över den befintliga parkeringen så att en bostadsgård kan skapas ovanpå.

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: