Kvarteret Söderhällby, del av

Detaljplanen var på granskning från 19 maj till och med 2 juni 2017.

Planområdet är beläget i östra Fyrislund intill Söderhällbygatan och omfattar delar av fastigheten Söderhällby 1:8 och Vaksala Norrby 1:3. Planområdet är cirka 1 hektar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av den befintliga gasanläggningen inom regionbussdepån i Östra Fyrislund för att en samlokalisering av stadsbussar och regionbussar ska vara möjlig. Planen möjliggör därför två nya byggnader för lagring och hantering av gas.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: