Kvarteret Vinghästen m.fl. (f.d. Centrala Ulleråker)

Detaljplanen var på granskning från 2 december till och med 22 december 2017.

Planområdet är beläget i Ulleråker, mellan Dag Hammarskjölds väg och Ulleråkersvägen, cirka 3 kilometer söder om Uppsala Resecentrum,

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av sex kvarter med cirka 950 bostäder, förskola samt två mobilitetshus för områdets samlade parkeringar. Förslaget innehåller cirka 9000 kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet och kontor i kvarterens bottenvåningar och i en fristående torgbyggnad. Planen innehåller allmän plats i form av gator och torg som möjliggör ett nytt stadsdelstorg med hållplats för det nya kollektivtrafikstråket samt en ombyggnad av Dag Hammarskjölds väg.

Läs mer om Ulleråkersprojektet

Bilagor

Underlagsutredningar

Vatten

Mobilitet och trafik

Mark och natur

 

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: