Norra Kapellgärdet

Detaljplanen var utställd på granskning från 15 december 2016  till och med 12 januari 2017.

Planområdet ligger centralt i Uppsala i stadsdelen Kapellgärdet och omgärdas av Gamla Uppsalagatan i norr, Vattholmavägen i öster, järnvägen i väster och Portalgatan i söder.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostadskvarter i den norra delen av Kapellgärdet. Kvarteren föreslås avsluta den omvandling som skett i Kapell-gärdet från ett område med småindustri och kontor till bostäder. Bebyggelsens tillåts i huvudsak vara mellan fem och sju våningar, med en mindre del i åtta våningar. Den nya bebyggelsen uppförs på mark där det idag står två kontorshus som föreslås rivas. Detaljplanen ger möjlighet att bygga sammanlagt cirka 600 lägenheter samt anger lägen för två mindre förskolor i bottenvåningen på kvarteren. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ett vårdboende inom planområdet.

Uppdaterad: