Rackarberget

Detaljplanen var på samråd från 20 februari till och med 3 april 2017.

Planområdet  ligger i den västra delen av staden. Planområdet avgränsas av Luthagsesplanaden, Rackarbergsgatan och S:t Johannesgatan samt Gamla Studentstaden.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen i Rackarberget och att utveckla den kommersiella och offentliga servicen inom planområdet. Förutom bostäder möjliggörs därför även centrumverksamhet, handel samt förskola. Planunderlaget redovisar
en utbyggnad som innebär cirka 450 nya studentlägenheter.

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: