Södra Gunsta, etapp 2

Detaljplanen var på samråd från 27 januari till och med 10 mars 2017.

Planområdet är beläget cirka en mil öster om Uppsala längs väg 281, direkt söder om bostads- området Bärby äng.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 400 bostäder, skolor, centrumfunktioner och parkytor i ett läge nära Uppsala stad och i direkt anslutning till naturen. Området planeras med en variation av boendetyper och med en struktur där både en levande stadsgata och lugna grönområden ryms inom korta avstånd.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: