Studentvägen

Detaljplanen var utställd på granskning från 20 februari till och med 13 mars 2017.

Planområdet ligger inom stadsdelen Kåbo och består av kvarteren Kandidaten och Licentiaten. Kvarteren omsluts av gatorna Helsingforsgatan, S:t Johannes-gatan, Krongatan, Ekebyvägen och Tartugatan. Området ligger cirka 1,5 kilometer sydväst om Stora torget.

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra en komplettering av befintliga studentbostadsfastigheter med cirka 350 nya studentlägenheter. Planen kommer också att möjliggöra kompletterande serviceverksamheter för studentbostadsområdet som till exempel närbutik för livsmedel, restaurang, samlingslokal, kontorsändamål och förskoleverksamhet med mera.

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: