Sunnerstaskolan

Detaljplanen var utställd på granskning från 9 december 2016 till och med 12 januari 2017.

Planområdet ligger i stadsdelen Sunnersta och omfattas av Sunnerstaskolan, Talgoxens förskola samt en fotbollsplan. Området ligger intill Dag Hammar-sköldsvägen, Långvägen samt Talgoxvägen.

Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser samt fastställa befintlig markanvändning (idrott och skola) så att de nya markägarna, Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter och Uppsala kommun Skolfastigheter, ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: