Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

Detaljplan för del av kvarteret Handpressen

Detaljplan för Västra Librobäck

Detaljplan för östra Sala backe, etapp 3b

 

Granskning

Detaljplan för Österängens IP

Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: