Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14

Detaljplan för Österängens IP

Detaljplan för kvarteret Ubbo

 

Granskning

Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74

16 november 2018