Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

 Detaljplan för Ångkvarnen

Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 m.fl

 

 Granskning

Detaljplan för del av kvarteret S:t Johannes

Detaljplan för del av kv Assar 

 

Uppdaterad: