Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

 

Samråd

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Program för Marielund utredningsområde

Detaljplan för del av Österplan

Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Granskning

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57

Detaljplan för del av kvarteret Handpressen

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: