Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

Detaljplan för Kalle Blanks väg

Detaljplan för del av kvarteret Assar

Detljplan för del av kvarteret Sofielund

Detaljplan för kvarteret Seminariet

Detaljplan för del av kv S:t Johannes

 

Granskning

Fålhagen IP

 

Uppdaterad: