Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

 

Samråd

Samrådshandlingar för broar i Börjetull

Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Detaljplan för del av kvarteret Mösseberg

Upphävande tomtindelning Fjärdingen 27:5 och 27:6

Granskning

Detaljplan för del av kvarteret Ubbo

Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen (Kvarngärdet 64:2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: