Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

Detaljplan för Hammarparken

Detaljplan för Bälinge skola m.fl.

Detaljplan för Kvarngärdesskolan

Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo

Detaljplan för del av kvarteret Leoparden

 

Granskning

Detaljplan för Tullgarnsbron

 

Uppdaterad: