Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

Detaljplan för Länna gård

Detaljplan för Almunge brandstation

Detaljplan för del av Kungsängen 37:4

Upphävande av tomtindelning för Sunnersta 72:8

 

 Granskning

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57

 

 

Uppdaterad: