Detaljplan för Bälinge-Nyvla 11:3

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 25 juni t.o.m. 27 augusti 2021.

Planområdet ligger i nordvästra Bälinge, i trakten som heter Nyvla. Bälinge ligger på Uppsalaslätten, cirka 12 kilometer norr om Uppsala.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 75 bostäder, en allmänt tillgänglig lekpark, en pumpstation och en delvis ny dragning av Nyvlavägen.

Diarienummer: 2012-020020

Planhandlingar

Utredningar 

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: