Detaljplan för Almtunaskolan

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 8 juli t.o.m. 30 augusti 2019.

Planområdet ligger i stadsdelen Fålhagen och avgränsas av Hjalmar Brantingsgatan i norr, Björkgatan i öst samt av villabebyggelse i övriga väderstreck.Avståndet till Stora torget är 1,5 kilometer.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya för- och grundskolebyggnader vid Almtunaskolan för ett ökat antal elever samt en ny idrottshall. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en utveckling av den befintliga Almtunaskolan och byggnaderna där förskolorna Ior och Löfteslandet ligger, samt möjliggöra en bättre struktur på skolgårdarna.

Informationsmöte

Öppet hus/drop-in: 7 augusti, klockan 17:00-19:00
Plats: Uppsalarummet, Stationsgatan 12, ingång från Stationsgatan
Välkomna!

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se.

Mer information

Linus Pettersson
Uppdaterad: