Detaljplan för Almunge brandstation

Detaljplanen är på samråd från 17 december 2019 till och med 11 februari 2020.

Planområdet ligger i tätorten Almunge, ca 30 km öster om Uppsala och angränsar till väg 282 (Almungevägen) som är en statlig väg.

Syftet är att möjliggöra uppförande av en brandstation med lämpliga kringytor i Almunge.

 Planhandlingar

Utredningar

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte där förslaget till detaljplan presenteras.

Datum: Tisdag 28 januari 2020
Tid: 18.00
Plats: Almungeskolans matsal. Hitta på karta

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Maria Hedberg
Uppdaterad: