Detaljplan för Bälinge 1:51

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 20 maj t.o.m 1 juli 2020.

Bälinge ligger cirka 1,5 mil nordväst om Uppsala. Det tar cirka 25 minuter med bil och 30–40 minuter med kollektivtrafik att nå Uppsala resecentrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i tre våningar på en fastighet där det tidigare stod envåningshus. Byggnaderna ska ha en gestaltning som passar in i ett område med småskalig bebyggelse.

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Konsult
Jonas Hallberg

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: