Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 14 maj- 25 juni 2021.

Det föreslagna planområdet ligger centralt i Björklinge (Spelmansvägen 3‒5). Planområdet omfattar cirka 7 500 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i tre våningar innehållandes sammanlagt cirka 70 lägenheter.

Diarienummer: 2015-002348

Planhandlingar

Utredningar

Informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte. Under mötet presenter vi förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt.

Datum och tid: Torsdag 3 juni, 18.00.
Anslut till mötet: Klicka på denna länk för att ansluta till mötet.

Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta i mötet. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare och internetanslutning. 

Välkommen!

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

 

 

 

 

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: