Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 20 december 2018 t.o.m 7 februari 2019.

Planområdet är beläget vid Uppsalas norra infart, i östra delen av Lerdammsparken. Från planområdet är det knappt fyra kilometer till Resecentrum. Området utgörs av delar av fastigheterna Brillinge 2:2 och Brillinge 4:4, och avgränsas av Bärbyleden i öster, Österleden i söder och E4:an i norr.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral med så kallad kretsloppsfunktion. Utöver återvinningscentralen möjliggörs en drivmedelsstation längs med Österleden.

Tyck till

Lämna synpunkter via webbformulär på uppsala.se

Mer information

Linus Pettersson
Uppdaterad: