Detaljplan för del av Fullerö 21:66

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 1 februari t.o.m 15 mars 2019.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum
och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av
E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med
företagspark för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar
för idrottsanläggning och handel.

Tyck till

Lämna dina synpunkter via formulär på uppsala.se

 

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: