Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 29 april t.o.m. 10 juni 2021.

Planområdet är beläget i sydöstra Fyrislund inom Uppsala Business Park (före detta Pharmaciaområdet) och omfattar del av fastigheten Fyrislund 6:11 belägen mellan Almungevägen, Anna Fabris gata och Virdings allé.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad med höglager samt kontors- och produktionslokaler inom fastigheten Fyrislund 6:11, inom före detta Pharmaciaområdet (Uppsala Business Park).

Diarienummer: 2020-001647

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Nina Pisto-Forsberg
Uppdaterad: