Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen (Kvarngärdet 64:2)

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 11 juni t.o.m. 2 juli 2021.

Planområdet omfattar cirka 4 500 kvadratmeter i stadsdelen Kvarngärdet. Avståndet till resecentrum är cirka 2 kilometer.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett vård- och omsorgsboende med fyravåningar. Vidare syftar planen till att underlätta områdets framtida kvarterstruktur och värna arkitekturkvalitet i närheten av Uppsala moské. Detaljplanen gör det även möjligt att bygga bostäder samt att i byggnadens bottenvåning uppföra centrumändamål.

Diarienummer: 2015-001910

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Uppdaterad: