Detaljplan för del av kv Leoparden

Detaljplanen är ute på granskning fr.o.m 9 oktober t.o.m 30 oktober 2020.

Området ligger utmed Svartbäcksgatan i den centrala delen av Uppsala, strax söder om Linnéträdgården och knappt 400 meter nordväst om Stora torget.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att inreda nya bostäder i ett attraktivt läge samt att bevara kulturmiljön kring Svartbäcksgatan. Syftet är även att säkra användningen av bottenvåningen för verksamheter.

Planhandlingar

Utredningar 

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Carlos Ruiz-Alejos
Uppdaterad: