Detaljplan för del av kvarteret Mösseberg

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 11 juni t.o.m. 31 augusti 2021.

Planområdet ligger i stadsdelen Sävja, cirka sju kilometer från Uppsala resecentrum och omfattar fastigheten Sävja 57:1 och en del av den kommunala fastigheten Sävja 1:55. 

Detaljplanens syfte är att komplettera fastigheten Sävja 57:1 med ett flerbostadshus. Detaljplanen innebär ett bättre utnyttjande av marken då trafik- och parkeringsytor omdisponeras och istället möjliggörs fler bostäder i ett natur- och kollektivtrafiknära läge, samt inom det stora utvecklingsområdet för de sydöstra stadsdelarna. 

Diarienummer: 2014-001658

Planhandlingar

Utredningar

Informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte. Under mötet presenter vi förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt.

Datum och tid: Tisdag 22 juni, 18.00.
Anslut till mötet: Länk till mötet publiceras här samma dag som mötet hålls.

Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta i mötet. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare och internetanslutning. 

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Uppdaterad: