Detaljplan för del av kvarteret Triangeln

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 december–4 februari 2022.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett 70-tal nya studentlägenheter som komplement till det befintliga beståndet.

Planområdet omges av gatorna S:t Johannesgatan, Krongatan och Karlsrogatan och ligger cirka 1,5 kilometer från Stora torget.

Diarienummer PBN 2017-002353

Planhandlingar

Utredningar 

Informationsmöte

Ett digitalt informationsmöte hölls den 11 januari kl 18. Har du frågor om detaljplanen, kontakta planarkitekten nedan.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Emma Söderström
Uppdaterad: