Detaljplan för del av kvarteret Ubbo

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 8 juni t.o.m. 6 juli 2021.

Planområdet är en del av kvarteret Ubbo som ligger centralt mellan Carolina Rediviva och Domkyrkan. Kvarteret omgärdas av Övre Slottsgatan, Åsgränd och Odinslund.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av tre nya byggnader för utställningslokaler, hotell och tillfällig vistelse på fastigheten Fjärdingen 20:3. Kvarteret Ubbo ligger vid Odinslund i hjärtat av det historiska och riksintressanta Uppsala vilket gör det angeläget att värna om kulturmiljön. Planens syfte är därför även att skydda de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna samt att säkerställa att de nya byggnaderna får en utformning med hög arkitektonisk kvalitet och med volymer som är anpassade till omgivningen.

Diarienummer: 2015-003138

Planhandlingar

Utredningar 

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: