Detaljplan för del av Österplan

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 april t.o.m. 2 juni 2021.

Planområdet börjar 300 meter norr om Uppsala Centralstation och omfattar fastigheterna Dragarbrunn 32:1 och Kvarngärdet 1:7. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra ett nytt vändspår öster om det befintliga spårområdet mellan Vaksalagatan och norra Österplan. Delar av den nuvarande markanvändningen park inom norra och södra Österplans planområde samt gång- och cykelpassagen passagen mellan Vaksalagatan och S:t Persgatan kommer att ersätts med markanvändningen T1– Järnvägstrafik. Målet med planläggningen är att avlasta Uppsala Centralstation och öka kapaciteten.

Diarienummer: 2020-002055

Planhandlingar

Utredningar 

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Selma Ogden
Uppdaterad: