Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 6 maj t.o.m 17 juni 2020.

Planområdet ligger i bostadsområdet Sjöhagen, på norra sidan av väg 282, mellan Almunge Prästgård och Almunge stationssamhälle, cirka två mil öster om Uppsala.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 22 nya bostäder inom området Sjöhagen i Almunge.

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: