Detaljplan för Flogstaskolan

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 9 oktober t.o.m. 20 november 2020.

Planområdet ligger i Flogsta-Ekeby och omfattar Flogstaskolan. Området avgränsas av Flogstavägen i norr och öster samt i söder och väster av gång- och cykelvägar. Avståndet till Resecentrum är cirka 3 kilometer.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en grundskola, förskola, tillagningskök, matsal och en idrottshall på den tomt där Flogstaskolan nu finns och där Kullens förskola tidigare fanns.

Planhandlingar

Utredningar

Digitalt informationsmöte  

Tid: 26 oktober 2020, klockan 18.00.
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt

Klicka på möteslänken till samråd som läggs upp här samma dag. Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare.

Välkomna!

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Sofia Masrour
Uppdaterad: