Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14

Detaljplanen är ute på granskning fr.o.m 7 november t.o.m 19 december 2018.

Planområdet ligger i korsningen Vattholmavägen och Iduns väg. Cirka 5 km från Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten.

Tyck till

Lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Gamla Uppsala 42:14

Mer Information

Planarkitekt
Ingela Sydstrand Sandgren
Uppdaterad: