Detaljplan för gång- och cykelväg. Ulva

Detaljplanen är ute på samråd från 10 december4 februari 2022.

Planområdet sträcker sig mellan Librobäck i söder och Ulva i norr. Södra delen av planområdet börjar omkring fyra kilometer norr om centrala Uppsala.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och Klastorp. Målet är att gång- och cykelvägen ska fungera som ett rekreationsstråk samt förbättra möjligheterna att pendla med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och Björklinge.

Diarienummer 2018-001826

Planhandlingar

Utredningar 

Informationsmöte

Ett digitalt informationsmöte hölls den 12 januari kl 18. Har du frågor om detaljplanen, kontakta planarkitekten nedan.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Selma Ogden
Uppdaterad: