Ställ din fråga här innan samrådsmötet om Ekeby/Hindsgavl

Här kan du ställa en eller flera frågor inför samrådsmötet den 20 september. För att vi ska kunna besvara frågorna på bästa sätt behöver vi få dessa senast 20 september klockan 12.00.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera synpunkter på detaljplanen och föra statistik. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse. Plan- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta plan- och byggnadsnämnden.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: