Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. (Främre Boländerna etapp 1)

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 3 juli t.o.m 7 september 2020.

Planområdet ligger i västra Boländerna, huvudsakligen längs Säbygatan och runt parkerna Bergsbrunnaplan, Knivstaplan och Märstaplan.

Detaljplanens syfte är att bidra till näringslivsutveckling och näringslivshänsyn i Främre Boländerna. Planen ska också bidra till att göra Främre Boländerna till en del av innerstaden, bland annat genom att skapa levande bottenvåningar och att värna befintlig grönska och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Övergripande presentation av samrådsförslaget.pdf (PDF, 1 MB)

Planhandlingar

Utredningar

 

Informationstillfälle under samrådstiden:

Onsdagen den 26 augusti finns vi på plats och svarar på frågor om planförslaget. Detta är inget möte, utan du kan komma när du vill mellan kl. 11-13 och kl. 16-18. Vi följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och håller till utomhus på Knivstaplan,
mellan Knivstagatan och Säbygatan.

Det är allas ansvar att minska smittspridningen. Den som har förkylningssymptom bör stanna hemma. Alla måste hålla avstånd! Om det blir svårt att hålla avstånd, kommer vi att sprida ut oss över en större yta. Om vi blir för många, kommer vi att avbryta aktiviteten. Välkomna!

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: