Detaljplan för Länna gård

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 9 december 2019–31 januari 2020.

Länna gård ligger norr om väg 282 och strax norr om det vattendrag som förenar de olika delarna av Långsjön, cirka 2 mil öster om centrala Uppsala. Länna gård med tillhörande landskap ligger inom den norra delen av fastigheten Länna 1:6.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på Länna gård och samtidigt stärka skyddet för kulturmiljön.

Planhandlingar

Utredningar

 

Informationsmöte
Välkommen till ett informationsmöte där förslaget till detaljplan presenteras.

Datum: Tisdag 17 december
Tid: 16.00.
Plats: Länna gård, stora ladan. Hitta på karta

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

 

Uppdaterad: