Detaljplan för ny skola i Gottsunda

Detaljplanen är ute på samråd från och med 4 november till och med 16 december 2019.

Planområdet ligger i stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala, cirka 6 kilometer från centralstationen. Planområdet avgränsas i norr av gång- och cykelvägen mellan vändplanerna på Vackra Birgers väg och Valthornsvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt skolområde med två skolor och idrottsverksamhet, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård.

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte där förslaget till detaljplan presenteras.

Datum: Onsdag 20 november
Tid: 17–19, presentation 17.30
Plats: Kulturpunkten i Gottsunda centrum (hitta på karta)
Språk: Utöver svenska och engelska kommer vi ha stöd i arabiska och persiska.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

 

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Johan Nilsson

Mer information

Planarkitekt
Marina Ziakouli
Uppdaterad: