Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3b

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 12 januari t.o.m. 23 februari 2021.

Planområdet är beläget mellan Sala backe, Gränby Centrum och Vaksala Prästgårdsgärde, cirka 2 kilometer öster om Uppsalas stadskärna.

Planen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling i Östra Sala backe, längts norrut inom programområdet där Fyrislundsgatan möter Vaksalagatan.

Planhandlingar

Utredningar

Digitalt informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte där vi presenterar förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt.

Datum och tid: Onsdag 3 februari, 18.00
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt. När det är dags för mötet ansluter du via länken som kommer att publiceras här samma dag som mötet hålls. Det kommer även att finnas länk till mötet på ostrasalabacke.se 

Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta i det digitala mötet. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare och internetanslutning.

Välkommen!

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

 

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: