Detaljplan för Södra Storvreta, etapp 1

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 17 augusti t.o.m 28 september 2020.

Planområdet ligger direkt söder om Storvreta cirka 10 kilometer från Uppsala centrum.

Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder och skolor i Södra Storvreta, som tillsammans med en ny huvudgata genom området knyter ihop Storvreta och bostadsområdet i Fullerö.

Planhandlingar

Utredningar

Informationsmöte

26 augusti och 14 september 2020 bjöd vi in till digitala informationsmöten om förslaget till detaljplanen. Informationsmötena hölls digitalt för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Under mötena var det möjligt att ställa frågor via en chattfunktion.

Här kan du ta del av de inspelade informationsmötena i efterhand via länkarna nedan.

Ta del av det inspelade mötet som hölls 26 augusti
Ta del av det inspelade mötet som hölls 14 september

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Marcus Ekström

Mer information

Strategisk samhällsplanerare
Anders Ågren
Uppdaterad: