Detaljplan för Västra Librobäck

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 18 december 2020 t.o.m. 5 februari 2021.

Området är beläget i västra delen av staden cirka tre kilometer från centrala Uppsala. Området avgränsas av Börjegatan (väg 272) i norr och gamla Börjevägen i söder. I väster avgränsas området av Hässelby park och i öster av bostadsbebyggelse.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra industri och verksamheter med fokus på företag och näringsidkare med ett blandat verksamhetsinnehåll.

Planhandlingar 

Utredningar 

Informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte där vi presenterar förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt. 

Datum och tid: Onsdag 27 januari, 18.00 
Plats: Mötet kommer att hållas digitalt. När det är dags för mötet ansluter du via länken som kommer att finnas här samma dag som mötet.  

Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta i det digitala mötet. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare och internetanslutning. 

Välkommen!

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: