Kvarteret Hugin

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 26 mars t.o.m 14 maj 2020.

Planområdet ligger intill Strandbodgatan och Östra Ågatan, i gränslandet mellan stadskärnan och Kungsängen.

Planens syfte är att stärka kopplingarna mellan innerstaden och Kungsängen genom att möjliggöra en ny kvartersindelning som bygger vidare på innerstadens rutnätsstruktur. Genom att ersätta ett befintligt kontorskomplex med bostäder, förskola, kontor, centrumverksamhet och park skapar planen förutsättningar för ett ökat stadsliv.

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Maria Hedberg
Uppdaterad: